ИБГ-ИНЖЕНЕРИНГ


Начало  >  Продукти  >  Пневматика  >  Хващачи

Ø 10 - 32мм
Ъглов хващач
Техническа информация
Ø 16 - 32мм
Ъглов хващач 1800
Техническа информация
Ø 10 - 32мм
Паралелен хващач
Техническа информация
Ø 16 - 32мм
Водещ паралелен хващач
Техническа информация
Ø 10 - 32мм
Хващач с дълъг ход
Техническа информация
Ø 25 - 63мм
Водещ хващач с 3 пръста
Техническа информация